Ange undertext här

Tjänster


Abonnera trädgårdsskötsel

- Gräsklippning, grönyteskötsel, lövborttagning, ogräsrensning, gödselschema, trimning, rensning av hängrännor, häckklippning, allmän skötsel. Stora fördelar att abonnera trädgårdsskötsel gällande de andra tjänsterna som kan erbjudas.

Kontakta oss för att få ett kostnadsfritt besök och för att få veta fördelarna med att vara abonnemangskund.


Häckklippning

- Häckklippning och formning i alla dess storlekar efter önskemål. Användning av olika häcksaxar beroende på vilken häcksort som ska klippas, allt för resultatet ska bli av högsta kvalitet. Bortförsel av organiskt material finns att erbjuda.


Vertikalskärning

- Vertikalskärning av gräsmatta innebär att man river upp mossa och gammalt gräs i gräsfilten vilket innebär att marken får mer tillgång till syre, vatten och solljus. Många trädgårdar har en kompakt yta och bör vertikalskäras minst 1-2 gånger per år. Enormt viktig åtgärd som måste göras för att gräset ska kunna frodas och få den tillväxt man önskar.Besprutning av gräsmatta

- Med sprutan (Ev-N-Club) kan vi erbjuda direkt besprutning av flytande järnsulfat och gödningsmedel. Klarar av stora ytor. Mycket effektiv då flytande medel går direkt in i plantan genom bladen. Bli av med mossa och ogräs.


Luftning/ Hålpipning

- Luftning gör så oerhört mycket för din gräsmatta. 

  • Syre når ner till gräsets rötter och i jorden.
  • Gödsel och näring tränger ner i jorden och kommer i kontakt med rötterna.
  • Vatten absorberas mer effektivt och upptas lätt av rotsystemet.
  • Jorden luckras upp.

Torvskärning 

Med en torvskärare kan man torva upp den befintliga gräsmattan för att enkelt så en ny gräsmatta. 

Att totalt renovera en gräsmatta från början kan vara bra då den befintliga gräsmattan är i dåligt skick och att man börjar om och vet vad för sort gräsfrön man arbetar med framöver.

Hjälpsådd av gräsmatta

-Hjälpsådd av gräsmattor och gräsytor. Endast med användning utav egna produkter från Andersson Garden.

Gödningsschema

- Gödsling av grönytor efter individuellt schema efter vad din gräsmatta behöver och kräver. Endast med användning utav egna produkter från Andersson Garden.

Gräsklippning cylinder

- Att klippa med cylindergräsklippare ger gräsmattan enormt mycket fördelar jämfört med rotorgräsklippare. Grässtråna "klipps" av istället för att "slås av" vilket gör att grässtrået reparerar sig mycket snabbare än med motorgräsklippare. Dessutom blir det synliga resultatet enorm skillnad.

Gräsklippning rotor

- Klippning av gräsmattor/ gräsytor med professionella maskiner, stora som små. 

Trädfällning

- Kostnadsfri överblick och offert innan arbete utförs. Avser träd som granskas och godkänns av oss innan arbete utförs.

Stubbfräsning

- Fräsning av stubbe/ stubbar ner till 10 cm under markyta. Fyllnadsmaterial kan erbjudas i samband med stubbfräsning, exempelvis jord och nysådd av gräsfrö.