Ange undertext här

Tjänster


Abonnera trädgårdsskötsel

- Gräsklippning, grönyteskötsel, lövborttagning, ogräsrensning, trimning, allmän skötsel.

Kontakta oss för att få veta fördelarna med att vara abonnemangskund.

Häckklippning

- Häckklippning och formning i alla dess storlekar efter önskemål. Bortförsel av organiskt material finns att erbjuda.


Vertikalskärning

- Vertikalskärning av gräsmatta innebär att man river upp mossa och gammalt gräs i gräsfilten vilket innebär att marken får mer tillgång till syre och solljus. Många trädgårdar har en kompakt yta och bör vertikalskäras minst 1-2 gånger per år. Gräsklippning

- Klippning av gräsmattor/ gräsytor med professionella maskiner, stora som små. 

Hjälpsådd av gräsmatta

-Hjälpsådd av gräsmattor och gräsytor. Endast med användning utav egna produkter från Andersson Garden.

Besprutning av gräsmatta

- Med den nya sprutan (Ev-N-Club) kan vi erbjuda direkt besprutning av flytande järnsulfat, gödningsmedel och ogräsmedel. Klarar av stora ytor men även mindre ytor som behöver punktsprutas.


Gödningsschema 

- Gödsling av grönytor efter individuellt schema efter vad din gräsmatta behöver och kräver. Endast med användning utav egna produkter från Andersson Garden.

Trädfällning

- Kostnadsfri överblick och offert innan arbete utförs. Avser träd som granskas och godkänns av oss innan arbete utförs.

Stubbfräsning

- Fräsning av stubbe/ stubbar ner till 10 cm under markyta. Fyllnadsmaterial kan erbjudas i samband med stubbfräsning, exempelvis jord och nysådd av gräsfrö.