Gräsfrö

Vi har valt att fokusera på produkter som används vid professionella sammanhang så som vid golfbanor och fotbollsarenor. Vi är stolta återförsäljare för produkter som riktar in sig på villaägare som kräver det lilla extra.

Barenbrug Bar Intensive RPR

Förpackning: 15 kg säck
Såmängd nysådd: 2,5 kg/100 m2
Såmängd hjälpsådd: 1,5 kg/100 m2


En tee och fairwaymix bestående av rödsvingel, finbladigt rajgräs och det självläkande RPR rajgräset.
Rödsvingel ger denna blandning hög motståndskraft mot sjukdomar och resulterar i en extremt tät gräsyta.
Bar Intensiv RPR kan användas för både nysådd och hjälpsådd.
Sammansättning:

 • 25% Lp RPR rajgräs
 • 15% Lp Finbladigt rajgräs
 • 10% Lp Finbladigt rajgräs
 • 25% Frc Rödsvingel
 • 25% Frt Rödsvingel med utlöpare

Barenbrug Resilient Blue Golf

Förpackning: 15 kg säck
Såmängd nysådd: 3 kg/100 m2

Såmängd hjälpsådd: 1,5 kg/100 m2


Är den perfekta lösningen för fotbollsplaner/ gräsmattor som utsätts för extrema väderförhållanden i relativt hög utsträckning.

Med Resilient Blue Sport får du till exempel den perfekta blandningen för relativt glesa på gräsytor på grund av hårt slitage.
Men produkten är också en suverän lösning för gräs på platser där det inte är möjligt att reglera bevattningen under vissa tider.

Resilient Blue Sport ger bättre resultat vid en låg andel underhåll än traditionella standardblandningar.
Därför är det den bästa lösningen för underhåll av gräsytor, fotbollsplaner, idrottsfält eller golfbanor som används mycket.
Resilient Blue är kort sagt den smartaste lösningen för nysådd av fotbollsplaner! Det är i sådana fall som Resilient Blue-tekniken kommer bäst till sin rätt. Den passar även naturligtvis utmärkt för hjälpsådd och lagningar på redan befintliga planer.
Tänk på att det oftast tar längre tid för ängsgröe att växa till sig i jämförelse med engelskt rajgräs (lolium perenne).


Sammansättning:

 • 20 % Resilient Blue (som behandlas med Yellow Jacket Water Manager)
 • 10 % Ängsgröe
 • 25 % RPR
 • 45 % Engelskt rajgräs

Barenbrug Water Saver

Förpackning: 15 kg säck

Såmängd hjälpsådd: 2-3 kg/100 m2


Slå torkan! Långvarig torka kan allvarligt skada din gräsmatta. Water Saver® förhindrar detta problem. Medan andra gräsväxter torkar ut förblir Water Saver® grönt. Barenbrug Research-varianterna som ingår i Water Saver® har utmärkt torka och värmetolerans.

Den balanserade kombinationen av den bästa barenbrugssvingeln, flerårig rajgräs och slätstjälkad ängsgräs i Water Saver® säkerställer utmärkt torka- och värmetolerans.

Sammansättning:

 • Rörsvingel 80 % 
 • Engelskt rajgräs 10 % 
 • Ängsgröe 10 % 

Barenbrug Barfairway

Förpackning: 15 kg säck

Såmängd hjälpsådd: 2,5-3,5 kg/100 m2


BARFAIRWAY är en utmärkt blandning av fyra fina svingelarter; hårdsvingel och tre underarter av rödsvingel; smal krypning, stark krypning och Tuggning. De rödsvingelsorter i blandningen är alla utmärkta prestationer och är alla topp-10 rankade i BSPB/STRI Turfgrass Seed 2022-häftet. 


 • 50 % Starkt krypande rödsvingel
 • 15 % Smal krypande rödsvingel
 • 30 % Tuggande rödsvingel
 • 5 % Hård svingel

Barenbrug Speedy Green

Förpackning: 15 kg säck
Såmängd nysådd: 3 kg/100 m2
Såmängd hjälpsådd: 1,5 kg/100 m2


Traditionell rajgräsblandning med snabb etableringstid och bra slitstyrka.
Utmärkt för hjälpsådd vid t.ex. slitna ytor och hjälpsådd och renoveringar av gräsmatta.

 
Sammansättning:

 • 40 % Lp Rajgräs
 • 30 % Lp Rajgräs
 • 30 % Lp Rajgräs