Granulerat gräsgödel

Vi har valt att fokusera på produkter som används vid professionella sammanhang som vid golfbanor och fotbollsarenor. Vi är stolta återförsäljare för produkter som riktar in sig på villaägare som kräver det lilla extra.


HP Excel Activator - NPK 18-1-10 + 1% Fe

Perfekt gödsel för utläggning under de tidiga månaderna under grässäsongen. Hög kvävehalt för att kicka igång gräsmatta efter vintern, innehåller även 1% järnsulfat för att ge en grönare färg och motverka mossa.

10 Kg hink 

20 kg säck  

Utläggning vår


HP Excel Universal - NPK 10-2-13 + 1% Fe

Ett gödsel som innehåller mer kalium för mer långtidsverkande ändamål som kan användas under sommarmånaderna och framåt höst. Även här innehåller gödslet 1% järnsulfat för att ge gräset en grönare färg och alltid motverka mossa.

10 Kg hink 

20 Kg säck  

Utläggning sommar/ höst

ProTurf är en blandning av långtidsverkande och traditionellt gödselmedel. 
Den långtidsverkande delen ger en jämn och balanserad tillväxt under 6 - 8 veckor. 
Den traditionella delen ger en snabb respons efter gödsling. 25 % av kvävet är Poly-S Coatat.

25 kg säck

 Utläggning vår/ sommar