Ange undertext här

Gräsprodukter

Gräsfrö

Barenbrug Scandinavien Mix 

Traditionell skandinavisk blandning som innehåller rajgräs, ängsgröe och rödsvingel.

139 kr/kg - 5/10/15 kg hink

Gräsfrö

Barenbrug 100% rajgräs

 100% rajgräs för snabb möjlig etablering. Utmärkt för skadade och slitna områden som snabbt behöver få gräs. Rajgräset är slitstarkt.

109 kr/kg - 5/10/15 kg hink 

Gräsgödsel

Andersson Garden Green

NPK: 21-2,4-8,7+1Fe

Perfekt att använda som startgödsel på våren. Det höga kväveinnehållet ger en kraftig tillväxt. Fungerar även bra när man behöver ge gräset lite extra tillväxt under sommaren. 

420 kr/ 12 kg hink

Granulerat Järnsulfat

16-19% Fe / 10% S 

Järn stärker plantan, gynnar god rotutveckling och stimlerar klorofyllproduktionen.
Granulerat järn kan vara ett bra alternativ om du vill höja grönskan på gräset utan att för den saken skull höja tillväxten.

 35 kr/kg - 10/25 kg hink

Vitalbase Allround

NPK: NPK 4,65-1,3-1,8

Ett organsikt gödselmedel som också fungerar som en jordförbättrare och biostimulans.

450 kr/ 15 kg säck


Melstar

Lösligt järn Fe = 19,5 %

S = 11,12 %

Ett mycket kostnadseffektivt lösligt järn som stärker plantan mot angrepp och slitage samt gynnar god rotutveckling. Ger gräset en härligt grön färg oerhört effektivt samtidigt som den motverkar mossa.

Endast utläggning av Andersson Gardens spruta Ev-N-Club.
Kontakt för mer information.