Gräsprodukter 

Vi har valt att fokusera på produkter som används vid professionella sammanhang som vid golfbanor och fotbollsarenor. Vi är stolta återförsäljare för produkter som riktar in sig på villaägare som kräver det lilla extra.


HP Excel Activator - NPK 18-1-10 + 1% Fe

Perfekt gödsel för utläggning under de tidiga månaderna under grässäsongen. Hög kvävehalt för att kicka igång gräsmatta efter vintern, innehåller även 1% järnsulfat för att ge en grönare färg och motverka mossa.

10 Kg hink - 425 kr inkl moms 

20 kg säck - 790 kr inkl moms 


HP Excel Universal - NPK 10-2-13 + 1% Fe

Ett gödsel som innehåller mer kalium för mer långtidsverkande ändamål som kan användas under sommarmånaderna och framåt höst. Även här innehåller gödslet 1% järnsulfat för att ge gräset en grönare färg och alltid motverka mossa.

10 Kg hink - 425 kr inkl moms

20 Kg säck - 790 kr inkl moms