Granulerat gräsgödel

Vi har valt att fokusera på produkter som används vid professionella sammanhang som vid golfbanor och fotbollsarenor. Vi är stolta återförsäljare för produkter som riktar in sig på villaägare som kräver det lilla extra.


HP Excel Activator - NPK 18-1-10 + 1% Fe

Perfekt gödsel för utläggning under de tidiga månaderna under grässäsongen. Hög kvävehalt för att kicka igång gräsmatta efter vintern, innehåller även 1% järnsulfat för att ge en grönare färg och motverka mossa.

10 Kg hink 

20 kg säck  

Utläggning vårHP Excel Universal - NPK 10-2-13 + 1% Fe

Ett gödsel som innehåller mer kalium för mer långtidsverkande ändamål som kan användas under sommarmånaderna och framåt höst. Även här innehåller gödslet 1% järnsulfat för att ge gräset en grönare färg och alltid motverka mossa.

10 Kg hink 

20 Kg säck  

Utläggning sommar/ höst


Pro Turf 15 - NPK 15-2,2-12,4+1,4Mg+1,8Ca


 ProTurf är en blandning av långtidsverkande och traditionellt gödselmedel. 

Den långtidsverkande delen ger en jämn och balanserad tillväxt under 6 - 8 veckor. 
Den traditionella delen ger en snabb respons efter gödsling. 25 % av kvävet är Poly-S Coatat.


25 kg säck

 Utläggning vår/ sommarGronamic Preseeder - NPK 8-12-8


Gronamic Preseeder-gödsel är den perfekta produkten att använda för att stödja sådd, översådd och torvläggning under underhållssäsongen. Dess högfosforformulering förser växten med nödvändigt fosfat för sund tillväxt och utveckling. Balanserad N och K försörjer plankans viktigaste makronäringsämnen under etableringen

25 kg säck

Utläggning hela säsongen


Vitalbase - NPK 4,65-1,3-1,8

Vitalbase är ett organiskt gödselmedel i koncentrerad form där hela 67 % är torkat hönsgödsel. Det höga innehållet av hönsgödsel samt det låga c/n leder till ett förbättrat bakterie- och svampliv vilket i sin tur startar en mängd positiva effekter i marken.
Den går att lägga som en första vårgiva för att höja aktiviteten i marken och ge den en liten mängd näring. Den mörka färgen kan bidra till en ökad marktemperatur. Relativt lättsmält.

10 kg hink 

Utläggning hela säsongen