Grönyteskötsel 

Gräsklippning

Behöver ni hjälp med gräsklippning, trimning och lövhantering av era gräsytor så löser vi helheten för er. Vi tar oss på stora som små uppdrag för företag, bostadsrättsföreningar och privata gräsmattor. Vi har diverse olika storlekar på gräsklippare för att kunna hantera alla olika uppdrag och dess förutsättningar.

Cylindergräsklippning

Med våra fina cylindergräsklippare kan vi skapa något alldeles extra. Uttrycket att ha en finare gräsmatta än grannens kan vi hjälpa er med. VI sköter om helheten med alla åtgärder som krävs för en finare gräsmatta såsom luftning, dressning, gödsling, vertikalskärning och såklart gräsklippningen.

Röjning med röjsåg

Behöver skog gallras ut eller en övervuxen trädgård behöver komma fram. Vi har röjsågar som effektivt kan lösa dessa uppgifter.