Andersson Garden 

Andersson Garden

Med en bred bakgrund och ett enormt intresse för gräs och trädgård, så startades företaget Andersson Garden upp 2017.

Som kund hos oss vill vi ge dig kvalitet, ett bra pris men framförallt snabba och tydliga resultat. Vårt uppdrag är att tillmötesgå kundens behov och leverera en välskött utemiljö.

Självklart tar vi ansvar med rätt försäkringar och rätt certifieringar. 

Andersson Garden är godkänd för F-skatt.


Utbildningar

> Planskötarutbildning steg 1

> Planskötarutbildning steg 2 

> Planskötarutbildning steg 3 - Examen

 • Innehåll

  - Botanik och växtfysiologi

  - Marklära och avvattning

  - Växtnäring

  - Jordprov och växtsaftsanalys 

  - Gräskunskap

  - Skötselplan

  - Maskinlära

  - Konstgräs- drift och skötsel

  - Bevattning 

  - Redovisning av skötselplan 


  > Motorsågsutbildning nivå A

  > Mikrobiologi utbildning 

  > Heta arbeten

  > Transport av farligt gods 

  > 8 års erfarenhet av grässkötsel